Advokattjenester for medlemmer i Delta

Som medlem i fagforeningen Delta får du gunstige timepriser hos Advokatfirmaet Hammervoll Pind; 1 400,- kroner pluss mva, det vil si kroner 1 750,- per time inklusiv mva. Første telefonsamtale eller kontakt med advokat vedrørende hva saken gjelder, er gratis. Du betaler den samme timeprisen uansett hvem hos oss som arbeider med saken din. Medlemsfordelen gjelder for alle i din husstand. Husk at hvis du har innboforsikring eller villaforsikring, så har du automatisk også en rettshjelpsforsikring! Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å avklare om vår advokatbistand kan bli dekket av forsikringen din.

Hvilke saker kan vi hjelpe deg med?

Hammervoll Pind tilbyr advokatbistand til Deltas medlemmer i de fleste sakstyper. Vi har lang erfaring med å tilby advokathjelp til privatpersoner og til små næringsforetak. Våre ansatte har erfaring fra blant annet offentlig forvaltning, politiet og domstolene – i tillegg til advokatvirksomhet – og vi kan bistå i forbindelse med de fleste rettshjelpsbehov. Vi hjelper til med kartlegging av saken, rådgivning, utarbeiding av dokumenter, forhandlinger med motparter, og dessuten gjennomføring av rettssaker om det skulle være hensiktsmessig.

Bolig eller fritidsbolig

Det kan ofte oppstå behov for advokat i etterkant av kjøp eller salg av bolig eller fritidseiendom, eller i forbindelse med uenighet med håndverkere eller naboer. Dette er noe vi er spesialister på i Hammervoll Pind. Slike saker blir for øvrig svært ofte dekket av rettshjelpsforsikringen i din innboforsikring. Noen ganger kan det også dukke opp problemer med plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter vedrørende bolig eller fritidsbolig. Vi har flere ansatte som tidligere har vært ansatt i plan- og bygningsetaten, og vi har hjulpet mange med denne typen saker.

Bil eller båt

I etterkant av bil- eller båtkjøp kan det noen ganger oppstå uenighet om hvor vidt tilstanden er som avtalt, eller om det ellers foreligger en mangel. I slike saker bistår vi med klarlegging av fakta, rådgivning, forhandlinger med motparter, og eventuelt gjennomføring av rettssaker. Slike saker blir svært ofte dekket av rettshjelpsforsikringen i din motorvogn-/båtforsikring.

Arvesaker

Arv er et viktig tema, og svært mange har behov for hjelp på dette området. Vi gir råd og utarbeider testament, og vi kan dessuten representere enkeltarvinger i tvister mot andre arvinger. Det kan for eksempel dreie seg om saker hvor det er tvil om et testament er bindende, eller hvor et arveoppgjør ser ut til å bli så urimelig at man ikke vil godta det.

Skilsmisseoppgjør

Samlivsbrudd skaper ofte vanskeligheter, og i Hammervoll Pind har vi erfaring med å bistå i slike situasjoner. Vi gir råd om hvordan du bør forholde deg, og vi sørger for at du får på plass en økonomisk løsning med den tidligere samboeren/ektefellen. Dersom det ikke er mulig å få til en god avtale, tar vi saken til rettssystemet.

Problemer i næringsvirksomhet

Driver du eget foretak, kan det ofte oppstå behov for hjelp fra advokat. Det kan være uenigheter i forbindelse med leie av lokaler, problemer med ansatte, kunder eller leverandører, offentlige myndigheter, og lignende. I Hammervoll Pind har vi lang erfaring med å bistå næringsdrivende med slike utfordringer.

Andre sakstyper

Hammervoll Pind bistår privatpersoner og næringsdrivende med de fleste typer juridiske problemer. Ta kontakt, så finner vi ut om det er noe vi kan hjelpe deg med.